V rámci oddílu jsou po celý rok organizovány tréninky žáků všech věkových kategorií pod vedením trenérů působících v oddíle

 

Termíny tenisových tréninků

Termíny tréninků tenisu jsou určeny vždy na určité období (zimní sezóna, jaro, podzim…) a jsou pro hráče i trenéra závazné. V čase tréninku je hráč povinen dostavit se na trénink s potřebnou výbavou nebo se telefonicky omluvit (viz. níže). Případná nárazová změna času tréninku je oznámena telefonicky nebo sms zprávou.

Omluva z tréninku

Omluvit se z naplánované tréninkové hodiny je hráč povinen nejméně 24 hodin předem (den předem). V opačném případě je hodina účtována ve stejné výši, jako kdyby se tréninkové hodiny zúčastnil (výjimečné případy jako náhlé onemocnění apod. jsou zohledněny). V zimním období je navíc účtována částka, která je potřebná pro zaplacení pronájmu tělocvičny nebo haly.

Tenisový trénink

Na hodinu tenisu je hráč povinen dostavit se cca 10 minut před jejím zahájením tak, aby se mohl před začátkem rozcvičit. Jedna tréninková hodina pak zahrnuje cca 50-55 minut hry a 5-10 minut času je vyhrazeno na úklid dvorce po tréninku. V případě delších tréninkových jednotek vždy posledních 5-10 minut náleží úpravě dvorce.

 

 

 

Závodní hráči mají po zaplacení členských a hráčských příspěvků (vybírají se jednou ročně v jarním období) právo zdarma hrát na kurtech po období celé sezóny v době, kdy nejsou kurty obsazeny jinými zájemci. Jako trenér žádám zejména registrované a závodní hráče, aby tuto možnost co nejvíce využívali!!!