Následující tabulka uvádí ceník tréninkových hodin podle délky trvání a trenéra, který hodinu vede.

Tenisový oddíl TJ Sokol Dolní Lhota

Ceník Služeb
(platný od 1.5.2021)

Ceny tréninkových jednotek
(dle trenérů, kteří jednotku vedou)

Trenér II. třídy
(Ing. Jiří Výtisk)

délka tréninkové jednotky počet hráčů na hřišti cena pro jednoho hráče
1 hodina 1 380 kč
1 hodina 2 220 kč
1 hodina 3 160 kč
1 hodina 4 a více 130 kč

Trenér III. třídy
(Nikola Peřichová, Jan Výtisk, Adam Válek, Přemysl Hanzal, Martin Míček, Alice Sommerová)

délka tréninkové jednotky počet hráčů na hřišti cena pro jednoho hráče
1 hodina 1 330 kč
1 hodina 2 180 kč
1 hodina 3 130 kč
1 hodina 4 a více 110 kč
Ceny delších nebo kratších časových úseků logicky vyplývají z výše uvedených sazeb

 

Poznámka: Od května roku 2021 jsem se stal z důvodu plánovaných vyšších
investic v následujícím období (nové kurty, hala) plátcem DPH. Uvedené ceny
jsou bez DPH, které bude k těmto připočteno v platné výši (pro trenérské služby
je to 21 %, pronájem kurtů 10 %) a objeví se v každém vyúčtování.