Následující tabulka uvádí ceník tréninkových hodin podle délky trvání a trenéra, který hodinu vede.

Tenisový oddíl TJ Sokol Dolní Lhota

Ceník Služeb
(platný od 1.5.2021)

Ceny tréninkových jednotek
(dle trenérů, kteří jednotku vedou)

Trenér II. třídy
(Ing. Jiří Výtisk, Adam Bartoš, Jiří Štaubert)

délka tréninkové jednotky počet hráčů na hřišti cena pro jednoho hráče
1 hodina 1 380 kč
1 hodina 2 220 kč
1 hodina 3 160 kč
1 hodina 4 a více 130 kč

Trenér III. třídy
(Ing. Jan Výtisk, Adam Válek, Přemysl Hanzal, Martin Míček, Alice Sommerová)

délka tréninkové jednotky počet hráčů na hřišti cena pro jednoho hráče
1 hodina 1 330 kč
1 hodina 2 180 kč
1 hodina 3 130 kč
1 hodina 4 a více 110 kč
Ceny delších nebo kratších časových úseků logicky vyplývají z výše uvedených sazeb

 

Uvedené ceny jsou bez DPH, které bude k těmto připočteno v platné výši (pro trenérské služby
je to 21 %, pronájem kurtů 10 %).