Následující tabulka uvádí ceník tréninkových hodin podle délky trvání a trenéra, který hodinu vede.

Tenisový oddíl TJ Sokol Dolní Lhota

Ceník Služeb
(platný od 1.5.2024)

Ceny tréninkových jednotek
(dle trenérů, kteří jednotku vedou)

Trenér „A“
(Ing. Jiří Výtisk, Mgr. Nikola Mrowiecová, Jiří Štaubert)

délka tréninkové jednotky počet hráčů na hřišti cena pro jednoho hráče
1 hodina 1 420 kč
1 hodina 2 240 kč
1 hodina 3 170 kč
1 hodina 4 a více 140 kč

Trenér „B“
(Ing. Jan Výtisk, Bc. Adam Válek, Mgr. Přemysl Hanzal, Jan Kubíček, Štěpán Šípek)

délka tréninkové jednotky počet hráčů na hřišti cena pro jednoho hráče
1 hodina 1 370 kč
1 hodina 2 200 kč
1 hodina 3 150 kč
1 hodina 4 a více 120 kč
Ceny delších nebo kratších časových úseků logicky vyplývají z výše uvedených sazeb

 

Uvedené ceny jsou bez DPH, které bude k těmto připočteno v platné výši (pro trenérské služby
je to 21 %, pronájem kurtů 10 %).