V rámci oddílu jsou po celý rok organizovány tréninky žáků všech věkových kategorií pod vedením trenérů působících v oddíle

Trenéři "A"

Trenéři "B"

Jan Kubíček