Ti svěřenci, kteří již trénují delší dobu a výkonnostně jsou natolik vysoko, že to pro ně má smysl, se pod hlavičkou TJ Sokol Dolní Lhota mohou vydat na turnaje jednotlivců, které jsou pořádány jinými oddíly v blízkém či vzdálenějším okolí. Tyto turnaje zaštiťuje Český tenisový svaz, u kterého je náš oddíl řádně zaregistrován.

Jedinou podmínkou účasti jednotlivce na turnaji je být zaregistrován u Českého tenisového svazu pod oddílem TJ Sokol Dolní Lhota. Registraci lze provést on-line na stránkách www.cztenis.cz . Jedná se o bezproblémový proces, který je doprovázen poplatkem v aktuální výši. Po registraci se na turnaje hlásí hráč sám pomocí identifikačních údajů, které obdrží v rámci procesu registrace.