V roce 1999 se začala datovat novodobá historie tenisového oddílu v Dolní Lhotě, když jsem jako zakládající člen poprvé zorganizoval nábor dětí a začal se věnovat jejich tréninku. Od té doby se stal tenis nejen každodenní součástí mého života, ale také radostí a povinností zároveň. Svěřenců přibývalo a první z nich se začali také účastnit tenisových turnajů a oficiálních soutěží.

Celá situace a narůstající počet členů oddílu především z řad dětí vedla k potřebě zvýšení kapacity a také a především ke zlepšení kvality dvorců, protože pro trénink dětí není asfalt tím pravým povrchem. Proto byly po dlouhých porodních bolestech v roce 2006 otevřeny další dva antukové kurty, které nyní tvoří srdce tenisového areálu v Dolní Lhotě.

Tím bylo mimo jiné dosaženo toho, že tenisový oddíl v Dolní Lhotě se od té doby účastní také soutěží družstev oficiálně organizovaných Českým tenisovým svazem a svěřenci mohou trénovat na povrchu, který je základním hracím povrchem pro veškeré turnaje jednotlivců organizované Českým tenisovým svazem. Těchto turnajů se členové tenisového oddílu v Dolní Lhotě také účastní.

V současné době se na kurtech v Dolní Lhotě potkávají závodní hráči a hráčky s hráči rekreačními, organizace oddílu je zajišťována komplexně od údržby, přes organizaci soutěží a tréninků až po organizaci široké skupiny rekreačních hráčů, pronájmu kurtů a zajišťování servisu jako je drobný prodej tenisových potřeb nebo vyplétání raket. K orientaci v činnosti a veškerých službách spojených s provozem tenisového oddílu a tenisové školy v Dolní Lhotě slouží tyto internetové stránky.

Za kolektiv pracovníků tenisového oddílu Vám na nich přeji příjemný pobyt…

Ing. Jiří Výtisk