Již od roku 2004 pořádá tenisový oddíl pravidelně ke konci prázdninového období tenisové letní soustředění.

Soustředění je v posledních letech organizováno v dobré a přátelské spolupráci s oddílem TJ Sokol Stará Bělá a to formou 6-denní nebo týdenní akce vždy ve vybrané lokalitě s dostatečným počtem tenisových kurtů pro tenisový trénink a také dalšími sportovišti včetně bazénu a odpovídajícího zázemí. V posledních letech soustředění probíhá v hotelu „TURIST HOTEL EURO“ na Hutisku – Solanec. Tato lokalita je pro konání podobné akce naprosto ideální, je zde k dispozici veškeré potřebné zázemí a moc se nám tam líbí.

Soustředění se účastní přibližně 40 dětí, o které se po celou dobu pobytu stará tým složený vždy minimálně ze 6 trenérů. Během jednoho dne děti absolvují rovnoměrně (2 x denně) vyvážené tréninky tenisu, fyzické kondice a doplňkové aktivity (koupání, míčové hry, „olympiáda“,…). Během soustředění je zajištěna odpovídající strava a pitný režím pro každého jednotlivce.

Obvykle na konci soustředění je organizován také tenisový turnaj v několika věkových a výkonnostních kategoriích dle výkonů na soustředění. Účast na soustředění je tak vhodná jak pro tenisové začátečníky, tak pro pokročilé, program je jim vždy vhodně uzpůsoben.

Přihlašování na soustředění probíhá v průběhu jara, detailní informace jsou k dispozici u hlavního trenéra.

O průběhu minulých ročníků se dočtete zde: