Celá členská základna tenisového oddílu je značně pohyblivý celek, děti přicházejí a zase odcházejí, dorůstají do věku vhodného pro tenis a další naopak dospívají a někteří z nich tenis opouštějí, jiní pokračují například jako závodní či rekreační hráči nebo trenéři.

Tenisový oddíl je zaměřen především na děti a to všech věkových kategorií od cca 5 let až do dospělosti. Tuto početnou skupinu dětí pak doplňují hrající a trénující dospělí, u nichž se zaměřujeme na vylepšení techniky a taktiky hry, případně na čtyřhru.

Následující tabulka pak uvádí počet dětí i dospělých v jednotlivých věkových kategoriích tak, jak se člení podle tenisových řádů a ročníků narození. Jedná se o seznam platný v roce 2017.

Ročníky narození Věková kategorie Počet členů oddílu
2010 a mladší MINITENISTÉ 12
2008 a 2009 BABYTENISTÉ 15
2005 až 2007 MLADŠÍ ŽÁCI 16
2003 a 2004 STARŠÍ ŽÁCI 6
1999 až 2002 DOROST 8
1998 a starší DOSPĚLÍ 11
 Trenéři 6
CELKEM 74