Následující tabulka uvádí ceník tréninkových hodin podle délky trvání a trenéra, který hodinu vede.

Tenisový oddíl TJ Sokol Dolní Lhota

Ceník Služeb
(sezóna 2018)

Ceny tréninkových jednotek
(dle trenérů, kteří jednotku vedou)

Trenér Jiří Výtisk

délka tréninkové jednotky počet hráčů na hřišti cena pro jednoho hráče
1 hodina 1 330 kč
1 hodina 2 180 kč
1 hodina 3 130 kč
1 hodina 4 a více 110 kč

Trenéři Jan Výtisk, Nikola Peřichová, Jakub Kočur, Jan Kočur

délka tréninkové jednotky počet hráčů na hřišti cena pro jednoho hráče
1 hodina 1 260 kč
1 hodina 2 150 kč
1 hodina 3 110 kč
1 hodina 4 a více 90 kč
Ceny delších nebo kratších časových úseků logicky vyplývají z výše uvedených sazeb